ProdejBylin.cz
vyhledat  

Informace pro návštěvníky

Tyto stránky jsou určeny pouze pro osoby starší 18 let. S ohledem na charakter nabízeného zboží a vzhledem k rozsáhlosti problematiky využití a použití bylin mají veškeré informace uvedené na těchto stránkách u jednotlivých bylin pouze doplňující charakter a nelze je tedy brát za směrodatné. Nabízené byliny jsou surovinami pro další použití, takže u našich zákazníků předpokládáme dobré znalosti získané z kvalitních zdrojů. Nepřebíráme odpovědnost za jejich nesprávné použití.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti
F-DENTAL Hodonín, s.r.o.
se sídlem Polní 29, Hodonín 69501
identifikační číslo: 26306085
zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 42838
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prodejbylin.cz

1.   Úvodní ustanovení

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti F‑DENTAL Hodonín, s.r.o., se sídlem Polní 29, Hodonín 69501, identifikační číslo: 26306085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 42838 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.prodejbylin.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.   Uživatelský účet

2.1.   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.   Webové rozhraní obchodu umožňuje provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3.   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.   Cena zboží a platební podmínky

3.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

·   v hotovosti při osobním převzetí v provozovně prodávajícího na Polní 23, Hodonín 69501;

·   v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

·   bezhotovostně převodem na bankovní účet (dále jen „účet prodávajícího“) pro platby z ČR v korunách 2900056228 / 2010 vedený u Fio Banka (2010). Při tomto způsobu platby je poskytnuta sleva ve výši 4 % a nižší poštovné (viz část Poštovné a balné). Zboží je expedováno ihned po obdržení požadované částky. Údaje nutné pro odeslání jsou číslo účtu (2900056228 / 2010), variabilní číslo (číslo objednávky), konstantní symbol (0008) a částka v Kč (cena objednávky). Neobdržíme-li platbu do 14 dnů od objednání, bude objednávka automaticky stornována.

·   bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

·   bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému GoPay.

3.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3.2.1.   V rámci ČR je poštovné při platbě předem 100,00 Kč včetně DPH.

3.2.2.   Při odeslání na dobírku je poštovné v rámci ČR 110,00 Kč včetně DPH.

3.2.3.   Při platbě předem na Slovensko si účtujeme poštovné ve výši 100,00 Kč včetně DPH.

3.2.4.   Při odeslání na dobírku je poštovné na Slovensko 110,00 Kč včetně DPH.

3.2.5.   Při objednávce zboží nad 1000,00 Kč (na Slovensko nad 1000,00 Kč) není poštovné účtováno.

3.3.   Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky nebo v případě individuální přípravy bylinných směsí, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.   Kupující má právo vyžádat si ke kupovaným bylinám Certifikáty jakosti. Vystavení Certifikátů jakosti k jednotlivým bylinám je zpoplatněno částkou 250 Kč za jeden certifikát. Prodávající má právo vyžadovat uhrazení ceny za vystavení Certifikátů jakosti předem.

3.8.   Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

3.9.   Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty jak v České republice, tak na Slovensku.

4.   Slevy

4.1.   Nakupujícím umožňujeme získat zde uvedené typy slev:

4.2.   Sleva 4 % při platbě předem bankovním převodem (viz část Cena zboží a platební podmínky). Nelze využít v případě objednávky individuálně připravovaných byliných směsí, kde je platba předem podmínkou.

4.3.   Sleva 7 % při expedici delší než 8 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky (viz část Expedice). Tuto slevu nelze uplatnit, pokud je vina na straně nakupujícího (např. pokud uvedl do objednávky nejasné údaje a nebylo možné ho kontaktovat pro upřesnění e-mailem ani telefonicky).

4.4.   Akční sleva na nabízené zboží v aktuálně uvedené výši. Tento typ slevy je zpravidla omezen na určité období. Většinou se tyto slevy vztahují na zboží, kterého máme nadměrné zásoby.

4.5.   Osobní sleva pro registrované zákazníky s nadstandardním obratem (nad 100.000 Kč za předchozí rok)

4.6.   Předchozí slevy se nesčítají. Vždy je použita nejvyšší možná sleva.

4.7.   Registrovaní zákazníci získávají slevy v závislosti na obratu dosaženém v minulém období (maximálně 1 rok od poslední objednávky). Jedná se o získávání tzv. kreditů za provedené objednávky nebo reference. Využitím kreditů lze získat slevu až ve výši 50 % z ceny objednaného zboží (další informace ke kreditům viz stránka Registrace).

5.   Balení

5.1.   Větší množství sypaných bylin jsou expedována v papírových pytlích. Menší množství jsou v dvouvrstvých hnědých sáčcích, které nepropouštějí světlo. Mleté drogy jsou expedovány ve vzduchotěsných PE sáčcích se zipem. Vyhrazujeme si právo použít náhradní obal, který však bude vždy opatřen příslušnou etiketou.

5.2.   Každý obal je opatřen etiketou s potřebnými údaji. Způsob použití je záměrně uveden pouze jednoslovným výrazem (nálev, odvar, surovina) vztahujícím se k nejčastějšímu tradičnímu použití. Důvodů pro takto stručné značení je několik: 1) použití (příprava či použité množství) většiny bylin je značně individuální v závislosti na způsobu použití, indikaci, tělesné konstituci a zdravotním stavu uživatele; 2) nabízené zboží je určeno pro profesionály a veřejnost se zájmem o tuto problematiku, tedy lidi, kteří vědí co požadují a jak to použít; 3) informace o vlastním použití lze nalézt jak v odborné literatuře, tak na internetu či např. u léčitelů; 4) naše firma se zabývá prodejem bylin, nikoliv poradenstvím v této oblasti.

5.3.   Každé balení výrobku má na etiketě uvedenou minimální trvanlivost (minimálně 3 měsíce).

6.   Přeprava a dodání zboží

6.1.   V nejbližším možném termínu po obdržení objednávky zkontrolujeme dostupnost požadovaného zboží. Je-li zboží na skladě, probíhá expedice při zaslání na dobírku následující pracovní den po obdržení objednávky anebo při platbě předem ihned po obdržení platby na účet (viz část Platba).

6.2.   V případě, že prodávající nebude schopen objednané zboží vyexpedovat do 8 pracovních dnů od obdržení objednávky nebo v případě platby předem od obdržení platby na účet, bude kupující neprodleně informován o předpokládané době expedice. V tomto případě má kupující automaticky nárok na slevu ve výši 7 % z celkové ceny objednávky.

6.3.   Zboží v rámci ČR je expedováno prostřednictvím přepravní České pošty nebo WeDo.

6.4.   Zboží zasílané na Slovensko je expedováno prostřednictvím Slovenské pošty nebo GLS SK.

6.5.   Mimo ČR a SR neexpedujeme.

6.6.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.7.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.8.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.9.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.10.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.   Příprava bylinných směsí

7.1.   Nabízíme individuální přípravu bylinných směsí dle Vašich receptur. Požadavek na recepturu se zadává ze stránky příprava bylinných směsí, kde se zadají jednotlivé složky a celkové množství. V následujícím kroku bude vypočtena cena směsi a až na jejím základě se můžete rozhodnout, zda o směs máte či nemáte zájem.

7.2.   Vzhledem k tomu, že připravujeme směs na základě Vašeho požadavku, neseme zodpovědnost pouze za kvalitu použitých drog a vlastní zpracování, nikoliv za složení směsi či její použití.

7.3.   Cena za individuální přípravu bylinných směsí sestává z ceny zboží a ceny za přípravu, která je stanovována individuálně dle počtu složek a celkového množství směsi.

8.   Uzavření kupní smlouvy

8.1.   Kupní smlouvu lze provést prostřednictvím internetového obchodu ProdejBylin.cz

8.2.   Kupní smlouvu smí s prodejcem uzavřít pouze osoba starší 18 let.

8.3.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

8.4.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

8.5.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska.

8.6.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

8.6.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

8.6.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

8.6.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

8.7.   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

8.8.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

8.9.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

8.10.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9.   Odstoupení od kupní smlouvy

9.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

9.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 9.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

9.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

9.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.6.   V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

10.   Práva z Vadného plnění

10.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

10.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

10.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

10.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

10.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

10.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.3.   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

10.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

11.   Další práva a povinnosti smluvních stran

11.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3.   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Česká obchodní inspekce Tř. kpt. Jaroše 5, Brno, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

11.4.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

11.5.   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. V případě, kdy prodávající není schopen splnit evidenční povinnost v okamžiku stanoveném v §18 odst. 2 písm. b) zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, bude Finanční správa akceptovat postup, kdy poplatník zašle správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu kupujícího a jejímu odeslání prodávajícímu. Toto ustanovení se týká tržeb, které splňují formální náležitosti pro evidovanou tržbu definovanou v § 5 zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb a která zakládá rozhodný příjem. Na platby typu dobírka či bankovní převod, se toto ustanovení nevztahuje.

12.   Copyright

12.1.   Společnost F-DENTAL Hodonín s.r.o. vlastní všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na stránkách ProdejBylin.cz, včetně textu, designu stránek, grafiky, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

12.2.   Společnost F-DENTAL Hodonín s.r.o. je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Vyhrazujeme si možnost vymáhat tato práva prostřednictvím externí advokátní kanceláře.

12.3.   V případě, že zjistíme porušení zákona č. 121/2000 Sb. ve vztahu k našim stránkám, si dovolujeme přednostně využít mimosoudního vyrovnání formou vyúčtování ve výšši dvacetinásobku ceny největšího prodávaného balení na zneužité stránce. V případě zneužití (tj. nezákonného použití) informací z více stránek, se sumy sčítají. Předem si vyhrazujeme právo, fakturovat poskytnutí těchto informací opakovaně až do sjednání nápravy, nejvýše však v měsíčním intervalu.

12.4.   Uživatel vyjádřuje souhlas s těmito pravidly tím, že jakýmkoliv způsobem použije jakoukoliv informaci umístěnou na stránkách ProdejBylin.cz. Z tohoto důvodu je na všech stránkách chráněných dle zákona č. 121/2000 Sb. uveden symbol Copyright "©" s textem "všechna práva vyhrazena".

13.   Závěrečná ustanovení

13.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ProdejBylin.cz, Polní 23, Hodonín 69501, adresa elektronické pošty obchod (zavináč) prodejbylin.cz, telefon +420 511 111 020.

13.6.   V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností kontaktujte odpovědnou vedoucí paní Moniku Obrovskou na emailu obchod (zavináč) prodejbylin.cz nebo telefonu +420 511 111 020.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů je řešena na samostatné stránce dle požadavku GDPR.

najít v sortimentu najít v sortimentuvytisknout stránku
© 2007 - 2024 ProdejBylin.cz, všechna práva vyhrazena. Mobilní zobrazení
vyhledat